Systemické konstelace

Systemické konstelace dle Berta Hellingera jsou prožitkovou metodou, která nám pomůže najít odpovědi na otázky, které nám znesnadňují život v partnerském vztahu, v rodině či v pracovním kolektivu. Je to metoda, která nám pomůže odhalit příčinu problému a zároveň nám pomůže získat návod k jeho odstranění.

Konstelace pomohou nalézt zdroj vlastní síly, jsou navíc výborným prostředkem vlastního seberozvoje a vědomého života vůbec, jsou možností pocítit dotek vlastní duše s něčím hlubším v nás, jsou způsobem navázání či prohloubení kontaktu s vlastními pocity a potřebami.

Mají mnoho forem a podob. Rodinné konstelace, konstelace zdravotní, finanční, orgánové, čakrové, zdrojové, pohyby duše, konstelace traumatu. Konstelace vnitřních osob a konstelační rituály.