Práce s hlasem – aromaterapie

Lidský hlas je léčivý nástroj, který máme stále k dispozici. Hlasové dílny Hlas srdce jsou cestou objevování kvalit a možností našeho hlasu, schopnosti sebe-vyjádření v různých hlasových polohách. Nacítění rytmu a písně našeho srdce. Umění naslouchání, stejně jako spontálnní tanec a rozpohybování těla je nedílnou součástí rozeznění našeho těla až do buněčné úrovně.