Feldenkraisova® metoda

Feldenkraisova® metoda (FM) je celostní přístup přirozeného učení a rozvíjení se skrze vědomé pohybové zkoumání, který nám umožňuje znovu objevit a zefektivnit náš každodenní pohybový repertoár a celkově zkvalitnit život. 
Vychází především z dětského motorického vývoje, bojových umění, funkčnosti lidského pohybu a principů organického učení. Skrze FM přímo oslovujeme mozek (nervový systém), který je neuroplastický (celý život se přetváří), což jde ruku v ruce s přirozeným pohybovým učením, díky kterému můžeme zmírnit nebo úplně odstranit bolesti našeho pohybového aparátu, začít se více soustředit, zkvalitnit naše dýchání, otáčení, ohýbání, sezení, běhání, chození, spaní, hraní na nástroj, sportování, zpívání…, zkrátka vše, co dennodenně v pohybu zažíváme. A nejen to, ačkoli se v rámci FM zaměřujeme na pohyb, následné změny se projeví ve všech oblastech našeho života.
Ve studiu budete mít možnost navštěvovat skupinovou formu FM, tzv. lekce Pohybem k sebeuvědomění (Awareness Through Movement®-ATM). Skupinové lekce Feldenkraisovy® metody jsou slovně vedené skupinové pohybové lekce, v rámci kterých můžete laskavě rozvíjet vaše pohybové kapacity a skrze to celý váš život. Lekce trvají 50 – 60 minut a jsou plné jemných průzkumných pohybových sekvencí.