Výzva pro muže úterky 7:30 – 8:30 s Petrou

26.02.2024 –
28.04.2024

Cena:

1800,- Kč

Jednorázový vstup:

200Kč

Dynamické ráno se spoustou pohybových her v základních vývojových polohách, s kompenzačními jógovými prvky se zaměřením na posílení, protažení a uvolnění celého těla. Mým cílem je si hrát a hýbat se v přirozených pohybových vzorech, naučit vás vnímat tělo a nutnost kompenzace jednostranných pohybových aktivit a přijmout strečink jako důležitou součást běžného dne. Tím vším nás provází hluboký dech v pohybu i v klidné jógové praxi.