Pilates s Lenkou pondělky 16:15 – 17:15 (velký sál)

08.01.2024 –
25.03.2024

Cena:

3 240,- Kč

Jednorázový vstup:

Není možný

Vnímám Pilates jako životní styl. Na mých lekcích cvičíme jemně a intenzivně zároveň. Kladu důraz na přesné provedení cviku, na jeho pochopení, na poznání svého těla a jeho možností, které se neustále mění. Cvičíme v souladu s dechem, což nás, jak dnes už vím, vede k hlubší podstatě sebe sama a k naší vlastní osobní filozofii. Pravidelné cvičení se promítá do ostatních sportů, do držení a používání našeho těla v běžném životě. V pružném a silném těle je nám lépe a fyzická rovina se promítá do psychické pohody. Přijďte to zažít, ráda vás uvidím.