Voice Dialogue

Voice Dialog je založena na skutečnosti, že v naší psyché spolu žije několik Vnitřních osob, které vedou, námi velmi dobře vnímaný, vnitřní hovor v hlavě. Tyto Vnitřní osoby mají často velmi protichůdné postoje, názory a energii. Některé jsou velmi silné a hlasité a ty většinou známe důvěrněji (tlačí nás) a jiné jsou nenápadně schované a jen v určitých životních situacích se ozvou a dají o své existenci vědět.

Vnitřní osoby mohou být biologického původu (malé dítě v nás), některé jsou otiskem rodinného systému (rodiče, předci...), některé mohou mít přímé napojení na energetické pole archetypů. Lze pozorovat, že v každém člověku je obsaženo pět kontinentů psyché se svou Vnitřní osobou - hlasem: Žena, Muž, Dítě, Zvíře a Bůh. Každá postava hraje svou roli od dětství a většinou stále stejně, nevnímaje reálný věk člověka. Čím více je její chování nevědomé, tím výrazněji určuje naše životní scénáře, které mají tendenci se stále opakovat. Čím silněji jsme ztotožněni s určitým hlasem, tím více nahlížíme na svět jeho očima a nejsme schopni udělat změnu, protože si to většinou vůbec neuvědomujeme.

Tato metoda umožňuje proniknout do hlubších vrstev lidské psyché a objevit skrytý potenciál, který tu je nachystán, díky vědomému postoji Vnitřní osoby a uvolnění její energie v rámci celého vnitřního systému. Vnitřní osoba často zapomene, jaká byla ve své původní energii, protože díky nejrůznějším životním zkušenostem si vybuduje obrannou věž a střílny a může být stále ve válce s okolním světem. Tímto postojem bere ostatním Vnitřním osobám mnoho energie a prostoru a člověk může být ve své všednodenní realitě stále ve střehu, útočný vůči čemukoliv novému, vystresovaný z neustálého pocitu útlaku a v konečném důsledku zcela vyčerpaný a bez energie.

Individuální prací dostane Vnitřní osoba impulz ke změně, který je ochotna akceptovat, protože pocítí velký návrat energie, vnitřního klidu nebo radosti a lásky. V člověku se více a více prohlubuje trvalý pocit stability, přirozené dynamiky a volného proudění energie mezi všemi Vnitřními hlasy, které spolu kooperují a vzájemně se neutlačují.

Změny postojů Vnitřních osob odstartují proces nového pohybu energie a nového prostoru v nás.

Jak skupinové, tak individuální konstelace vždy vedu tak, aby klienta posílily. Aby ze semináře či sezení odcházel bohatší o odpovědi, které mu otevřou tu, pro něj, správnou cestu životem. Klient najde svůj zdroj síly, setká se se svou duší, bezpečně nahlédne do svého nitra a uvědomí si spojitosti, které jsou pro něj důležité.


Při zájmu o skupinové konstelace nebo o individuální sezení kontaktujete Lucii Ladmanovou

Kontakt:

tel: +420 774 301 212

email: lucieladmanova@icloud.com 

www.lucieladmanova.cz 

F: Lucie Ladmanová - Tanec Duše

I: lamianka