Systemické konstelace


Systemické konstelace dle Berta Hellingera jsou prožitkovou metodou, která nám pomůže najít odpovědi na otázky, které nám znesnadňují život v partnerském vztahu, v rodině či v pracovním kolektivu. Je to metoda, která nám pomůže odhalit příčinu problému a zároveň nám pomůže získat návod k jeho odstranění.

Konstelace pomohou nalézt zdroj vlastní síly, jsou navíc výborným prostředkem vlastního seberozvoje a vědomého života vůbec, jsou možností pocítit dotek vlastní duše s něčím hlubším v nás, jsou způsobem navázání či prohloubení kontaktu s vlastními pocity a potřebami.

Konstelace mají mnoho forem a podob. Rodinné konstelace, konstelace zdravotní, finanční, orgánové, čakrové, zdrojové, pohyby duše, konstelace traumatu. Konstelace vnitřních osob a konstelační rituály. 

Jak skupinové, tak individuální konstelace vždy vedu tak, aby klienta posílily. Aby ze semináře či sezení odcházel bohatší o odpovědi, které mu otevřou tu, pro něj, správnou cestu životem. Klient najde svůj zdroj síly, setká se se svou duší, bezpečně nahlédne do svého nitra a uvědomí si spojitosti, které jsou pro něj důležité.


Při zájmu o skupinové konstelace nebo o individuální sezení kontaktujete Lucii Ladmanovou

Kontakt:

tel: +420 774 301 212

email: lucieladmanova@icloud.com

www.lucieladmanova.cz

F: Lucie Ladmanová - Tanec Duše

I: lamianka