Individuální terapie


Zastávám názor, že každý z nás si přeje být v životě šťastný a spokojený a přestože se o to více či méně snažíme tím, že děláme v dané chvíli to nejlepší, ne vždy se šťastní a spokojení cítíme....

Celkový stav našeho těla a mysli i naše vnitřní pocity jsou tím největším ukazatelem toho, co a jak prožíváme a vnímáme. A těchto ukazatelů při terapii využívám.

Pomocí vědomé práce s Duší a energií, léčivé meditace, Reiki, hlubinné regresní terapie, metody EFT, Gestalt terapie a psychosomatiky lze odhalit příčiny traumat, napomoci řešení obtížných životních situací, potíží ve vztazích, budování sebevědomí a sebedůvěry, zvládání krizových a stresových situací, vytváření důležitých rozhodnutí a změn osobnostních aspektů. Zkrátka vědomě vnímat, jak žijeme, jak se chováme, co děláme a jak a co učinit pro to, abychom se přijímali ve své podstatě a vážili si sami sebe.

Mým úkolem není klienta hodnotit a říkat, co je potřeba měnit, ale poskytnout mu jiný úhel pohledu, možnosti a techniky, jak na sobě pracovat a růst, rozšiřovat svůj potenciál, převzít zodpovědnost za vlastní život, veškeré prožívání a rozhodnutí a vědomě pracovat sám na sobě.


Kontakt:

Iveta Řeřichová

tel: +420 608 032 932

e-mail: i.jogaprotebe@seznam.cz

www.jogaprotebe.cz